Co nowego

Faktury elektroniczne

Miło nam poinformować, że dzisiaj wdrożyliśmy faktury elektroniczne. E-faktury będziemy do Państwa przesyłać w formacie PDF w mailu opatrzonym podpisem elektronicznym umożliwiającym jednoznaczną identyfikację nadawcy. Maile będą wysyłane natychmiast po odnotowaniu wpłaty z adresu biuro@megiteam.pl na Państwa adresy podane jako kontaktowe w sprawach płatności. Dzięki temu trafią bezpośrednio do osób zajmujących się finansami w Państwa firmie.

Faktury VAT będą również dostępne do pobrania w panelu klienta.

Faktury elektroniczne można przechowywać w dowolnej formie, mogą je Państwo drukować i przechowywać w formie papierowej tak, jak do tej pory.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem faktur VAT mailem oraz dostępem do nich przez panel prosimy o wyrażenie zgody na taką formę dostarczania faktur w panelu klienta w zakładce Klient.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na otrzymywanie faktur VAT w wersji elektronicznej nie będą już mieli dostępu do faktur w PDF w panelu administracyjnym.

Łączenie faktur proforma

Dla klientów, którzy mają wystawione kilka faktur proforma wprowadziliśmy możliwość połączenia ich w jedną fakturę. W tym celu w zakładce Klient->faktury i płatności->faktury proforma należy zaznaczyć faktury, które chcą Państwo opłacić i nacisnąć "połącz". Wygenerowana zostanie nowa faktura proforma zawierająca pozycje z łączonych faktur. Po odnotowaniu wpłaty wystawimy jedną fakturę VAT.

Aktualizacja oprogramowania zarządzającego kontami

Zakończyliśmy prace nad nowym oprogramowaniem zarządzającym kontami i od przyszłego tygodnia będziemy sukcesywnie wdrażać je na kolejne serwery.

Nowe rozwiązania mają przede wszystkim usprawnić zarządzanie przez Państwa swoimi kontami, wyeliminować niedogodności obecnego systemu (np. opóźnienie we wprowadzaniu zmian z panelu po stronie serwera) a także umożliwiają nam dalszy rozwój funkcjonalności kont. Pierwszą nowością, która pojawi się po aktualizacji jest narzędzie appctl, które umożliwia obejrzenie logów aplikacji bez konieczności szukania ich po systemie.

O tym, kiedy aktualizacja będzie dotyczyć Państwa konta, będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

25 maja 2012blog comments powered by Disqus