Optymalizacja pamięci w Django

Pamięć na serwerach Megiteam nie jest nieskończona. Wybierając dany plan hostingowy wybieramy limit pamięci RAM jaki będzie przysługiwał na nasze aplikacje. Aplikacje np. Django nie potrzebują wiele pamięci by działać. Jeżeli jednak nasza aplikacja zawiera pewne specyficzne drobne błędy w ...

28 lipca 2012

Zmiana adresu firmy

Uwaga, uwaga! Na początku lipca zmieniliśmy siedzibę biura a od dzisiaj zmienia się również nasz adres firmowy - wszystkie faktury wystawiamy teraz z adresem

ul. Mogilska 25 

31-542 Kraków

Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

20 lipca 2012