Dane osobowe to według ustawy o ochronie danych osobowych "wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej." W niektórych przypadkach daną osobową jest także adres e-mail (np. adres w postaci imię.nazwisko@firma.pl), wielu właścicieli serwisów internetowych przetwarza więc dane osobowe nawet o tym nie wiedząc.

Na administratorach danych osobowych spoczywa szereg obowiązków nałożonych przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz odpowiednie rozporządzenia*. Jednym z nich jest wymóg odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów. Chodzi tutaj zarówno o zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem jak i utratą danych spowodowaną np. awarią zasilania czy sprzętu. W przypadku serwisów WWW administratorem danych osobowych nie jest firma hostingowa czy administrator serwerów - jest nim klient, który taki serwis na serwerze usługodawcy utrzymuje. Do jego obowiązków należy spełnienie rygorystycznych wymogów rozporządzenia. Może to zrobić poprzez skorzystanie z usług firmy hostingowej, która spełnia standardy ochrony danych. W takim przypadku umowa świadczenia usług hostingowych powinna zostać zawarta na piśmie oraz musi zawierać zapis o powierzeniu przetwarzania danych w określonym celu i zakresie.

Jeżeli szukasz hostingu danych osobowych, pozwól, że zaproponujemy Ci naszą ofertę serwerów VPS.

Swoje usługi świadczymy na własnych serwerach kolokowanych w Polsce w Centrum Danych ATM - lidera na rynku rozwiązań telekomunikacyjnych. ATM otrzymał certyfikat wydany przez BSI (British Standards Institution), poświadczający, że usługi kolokacyjne świadczone w głównej siedzibie są zgodne z Deklaracją Stosowania SoA, wydanie 3, zaś firma działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2005.

Zabezpieczenia Centrum Danych

  • Dostęp do pomieszczeń w których umieszczone są serwery objęty jest systemem kontroli dostępu na karty zbliżeniowe
  • Pomieszczenia z serwerami są całodobowo nadzorowane przez system kamer przemysłowych
  • Centrum danych całodobowo nadzoruje służba ochrony, która ma 24-godzinne wsparcie mobilnych uzbrojonych patroli interwencyjnych w przypadku wszelkich alarmów napadowych
  • Pomieszczenia wyposażone są w drzwi o odporności ogniowej 60 minut
  • Pomieszczenia wyposażone są w system sygnalizacji pożaru oraz gaśnice z CO2
  • Okna zabezpieczone są roletami antywłamaniowymi i znajdują się pod stałym nadzorem magnetycznych czujek otwarcia oraz telewizji przemysłowej. Sygnały przesyłane są bezpośrednio służbie ochrony.
  • Pomieszczenie chronione jest systemem antywłamaniowym.
  • Serwery chronione są przed skutkami awarii zasilania poprzez zdublowane łącza energetyczne i agregat prądotwórczy.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz pytania napisz do nas.