Satchmo

Poniższy opis ma na celu jedynie pokazanie jak można uruchomić testowy sklep oparty o Satchmo, nie zastąpi przeczytania dokumentacji tego projektu.

Najpierw instalujemy zależności

  • PyCrypto
 easy_install --prefix=$HOME/.python pycrypto
  • ReportLab
wget http://www.reportlab.com/ftp/reportlab_2.4.tar.gz 
tar -zxvf reportlab_2.4.tar.gz 
cd Reportlab_2_4/ 
python setup.py install --prefix=$HOME/.python
  • django-registration
easy_install --prefix=$HOME/.python django-registration
  • TRML2PDF
easy_install --prefix=$HOME/.python http://www.satchmoproject.com/snapshots/trml2pdf-1.2.tar.gz
  • PyYAML
 easy_install --prefix=$HOME/.python PyYAML
  • django-threaded-multihost
hg clone https://bkroeze@bitbucket.org/bkroeze/django-threaded-multihost/
cd django-threaded-multihost/ 
python setup.py install --prefix=$HOME/.python
  • django-app-plugins
svn checkout http://django-app-plugins.googlecode.com/svn/trunk/ django-app-plugins
cd django-caching-app-plugins/ 
python setup.py install --prefix=$HOME/.python
  • sorl-thumbnail
easy_install --prefix=$HOME/.python sorl-thumbnail
  • signals-ahoy
hg clone http://bitbucket.org/bkroeze/django-signals-ahoy/ 
cd django-signals-ahoy 
python setup.py install --prefix=$HOME/.python

Teraz instalujemy Satchmo

hg clone http://bitbucket.org/chris1610/satchmo/
cd satchmo
python setup.py install --prefix=$HOME/.python

Po tej operacji w dowolnym katalogu powiniśmy móc zaimportować Django i Satchmo

$ python
Python 2.6.1 (r261:67515, Mar 18 2009, 13:52:30)
[GCC 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import django
>>> import satchmo_store
>>> satchmo_store.get_version()
'1.0-pre hg-unknown'

Tworzymy projekt

django-admin.py startproject sklep

Kopiujemy do niego katalog z plikami statycznymi (pamiętaj, że u nas pliki statyczne serwowane są z site_media), settings.py i local_settings.py

cp -a satchmo/satchmo/static sklep/site_media
cp -a satchmo/satchmo/projects/base/settings.py sklep/ 
cp -a satchmo/satchmo/projects/base/local_settings.py sklep/

W local_settings.py lub settings.py skonfiguruj połączenie z bazą danych (załóż ją przez panel), z settings.py usuń z INSTALLED_APPS satchmo (to pozostałość po starszych wersjach Satchmo), ustaw SECRET_KEY, popraw MEDIA_ROOT i MEDIA_URL ('site_media' zamiast 'static').Po tych zmianach uruchom

python manage.py satchmo_check

powinieneś otrzymać coś takiego

Checking your satchmo configuration.
Using Django version 1.1.1
Using Satchmo version 1.0-pre hg-unknown
Your configuration has no errors.

Jeżeli jest ok to

python manage.py syncdb

python manage.py satchmo_load_l10n

Opcjonalnie można załadować przykładowe dane

python manage.py satchmo_load_store

Dodaj aplikację w panelu: jako framework wybierz Django, katalog to w tym przypadku sklep. Nie zapomnij o dodaniu domeny. Pod adresem

http://twojadomena/store

powinieneś zobaczyć swój sklep. Jeżeli chcesz aby był widoczny bezpośrednio pod Twoję domeną w pliku settings.py ustaw

'SHOP_BASE' : '',